Filmportretten

Persoonlijke verhalen in beeld

Filmblik maakt portretten en documentaires vanuit betrokkenheid en contact. Samen maken we jouw verhaal zichtbaar. Krachtige verhalen over mens, samenleving of organisatie. Om aan de omgeving te tonen en om inzicht te krijgen. Film die verbindt, trots maakt en ook troost biedt en moed geeft.

Filmblik maakte het filmportret Arie, Libanon veteraan. In deze korte film deelt Arie na vele jaren zijn ervaringen met de oorlog in Libanon en het trauma dat achterbleef na deze ervaring. Marriët ging mee naar een paardencoach-sessie en bracht het verhaal van Arie in beeld.

Het werken met Marriet was duidelijk en prettig. Ik ben erg tevreden over de film die uiteindelijk de bedoelde juiste snaar raakte.- Arie

  • OMZIEN IN LIEFDE

De film ‘Omzien in Liefde’, is een familieportret over mijnheer en mevrouw Haverkamp, een echtpaar op hoge leeftijd. Marriët, dochter, volgde haar ouders gedurende enkele jaren met de camera in hun dagelijkse bestaan.
 Mijnheer Haverkamp is mantelzorger, en zorgt zes jaar lang voor zijn vrouw die in 2007 een hersenbloeding kreeg. Het thema van dit portret
 is de liefde, en liefdevolle zorg voor elkaar. De film in z’n alledaagsheid raakt, roept herkenning op, en/of zet aan tot reflectie.

  • LIMMER BLOEMENDAGEN

Samen met de dorpsbewoners van Limmen maakte Marriët een film over de unieke Bloemendagen in Noord-Holland. Een onderzoek naar 65 jaar gemeenschapszin, traditie en de hang naar verbinding. Hoe zijn het dorp en haar inwoners door de jaren heen veranderd? Wat is de betekenis van de jaarlijkse Bloemendagen voor het dorp? Wat zijn de drijfveren van de inwoners om deze traditie in stand te houden? En lukt het ze ook dit jaar weer?